Rejestracja użytkownika w serwisie

* - pole wymagane

Herb Kraśnik

Urząd Miasta Kraśnik

UWAGA

Po zarejestrowaniu konta otrzymasz ograniczony dostęp do portalu e-Obywatel.

W celu odblokowania wszystkich funkcji (min. płatności online) udaj się do urzędu w celu pełnej aktywacji konta.
Zabierz ze sobą dokument tożsamości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych w celu rejestracji konta oraz korzystanie z usług dostępnych na portalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Potwierdzam jednocześnie zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kraśnik jest: Burmistrz Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik.
  • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Kraśnik, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Kraśnik za pomocą adresu iod@krasnik.eu
  • Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Kraśnik - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na: Urzędzie Miasta Kraśnik, którą reprezentuje Burmistrz , Burmistrz Miasta Kraśnik jako organie administracji publicznej oraz Urzędzie Miasta Kraśnik obsługującego Burmistrza Miasta Kraśnik i Miasto Kraśnik; b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miasta Kraśnik; c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.